ƏlaqəAzərbaycan Respublikası Ciu-Citsu Federasiyası

Tel.: (+99450) 312 1238, (+99412) 408 33 88

Rolan Seyidov

Mail:

rolanseyidov@gmail.com

rolanseyidov@ju-jitsu.az