Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyi

Gənc idmançılar arasında hərbi vətənpərvərlik,psixoloji və milli  ideologiya məsələləri üzrə Departamentin sədri Müqamət  Süleyman oğlu Əliyev

Biz aşağıdakı imza edənlər  Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyi (GVİB) və Azərbaycan Respublikasi Ciu-Citsu Federasiyası  aşağıdakı işləri görməyi qərarlaşdırdıq

 1.Gənc idmancılar arasında hərbi vətənpərvərlik  ruhunun yüksədilməsi ;                                                    

2.İdmançılardan ibarət təşviqat dəstələrinin müharibə zonalarında,hərbi hissələrdə nümunəvi çıxışların təşkili; 

3.Hərbi işə dərindən  yiyələnmək,döyüş texnikasının və silahların səylə öyrədilməsi (gənclərdə hərbiyə meyli artırmaq);

4.Əhalinin xüsusilə gəncləri müharibə şəraitində  zəruri keyfiyyətlərin formalaşmasında bilavastə köməklik göstərəcək idman növlərinə  Ciu-Citsu,kontakt karate,Ən ənəvi karate idman növlərinə cəlb etmək. (səmti ayıretmə,piyada turizm texnikası,əlbəyaxa döyüş növləri);

5.Çağrış və səfərbərlik yaşlı gənclərin yerlərdə fiziki hazırlıq işlərini canlandırmaq;

6.Gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyəvilik prinsipləri əsasında, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəni irsinə, adət-ənənələrinə, dövlət dilinə və rəmzlərinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması;

7.Gənclər arasında zərərli vərdişlərə qarşı  və sağlam həyat tərzi ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərin  həyata keçirilirilməsi;

8 .Ciu-Citsu idman növünün  inkişafı və populyarlaşması istiqamətində birgə   maarifləndirmə və idman tədbirlərin keçirilməsi;

9.Olimpiya oyunlarında iştirak edən  idmaçılarlda vətənpərvərlik ,milli-mənəvi dəyərlərin və fiziki,psixoloji hazırlığı istiqamətində  tədbirlərin təşkili;

10. İdman vastəsi ilə QHT  arasında vətənpərvərlik hislərinin aşılanması  və ictimai qüvvələrin möhkəmləndirilməsi vaistəsilə ölkədə bədən tərbiyəsi-idman hərakatının fəal iştirak etmək.